Produksjon av grønn hydrogengass
Del denne siden på

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakt meg

Tormod Holmslet
Sales, Engineering & Digital Services
+47 918 500 84
Kontakt meg

Produksjon av grønn hydrogengass.

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør.

Tradisjonelle produksjonsprosesser, der hydrogengass produseres fra naturgass, slipper ut store mengder CO2. Et mer miljøvennlig alternativ er vannelektrolyse, der elektrisitet brukes til å splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen. Når elektrisitet fra fornybare kilder brukes til denne prosessen, klassifiseres resultatet som grønt hydrogen.

Det er her Hystar kommer inn i bildet sammen med Semcons eksperter.

Elektrolyseteknologien vi utvikler sammen vil gjøre det mulig for Hystar å produsere svært energieffektive elektrolysører, med potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %. Og dette er noe verden virkelig trenger.

Tommy Ekman, teknisk ansvarlig og prosjektleder hos Semcon

Et viktig komponent i EUs klimastrategi

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen peker ut fornybart grønt hydrogen som avgjørende i EUs grønne vekststrategi – en av EU-kommisjonens seks prioriteringer for årene 2019–2024.

Grønt hydrogen kan være en katalysator for omstilling til grønn energi og åpner for muligheter til å utnytte fornybare energikilder og dermed redusere bruk av fossile energikilder i ulike sektorer.

Tommy Ekman, teknisk ansvarlig og prosjektleder hos Semcon

Målet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon elektrolysører med nye konsepter for materialer og komponenter. Derfor gjennomføres prosjektet som et forskningsprosjekt, der utfordringene håndteres på tvers av ulike fagområder gjennom analyser, eksperimenter og bidrag fra ulike ekspertområder.

Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Semcon. De har spesial-kompetanse innen mange områder som vi har bruk for, og kan sette inn nøyaktig den rette personen når behovet oppstår.

Magnus Thomassen, CPO og grunnlegger av Hystar

Håpet er at Hystars produkter snart skal kunne brukes i mange bransjer for å produsere hydrogen til grønn stålproduksjon, gjødsel eller til drivstoff til lastebiler, båter, tog og busser.

”Det er utrolig spennende å lede et så viktig prosjekt sammen med så mange ulike dyktige mennesker. For oss er det veldig givende å kunne bruke så mye av vår spisskompetanse på noe som kan utgjøre en stor forskjell. Sammen med Hystar løser vi komplekse problemer, lærer av hverandre og rykker nærmere målet», sier Tommy Ekman, teknisk sjef og prosjektleder i Semcon.

Et team med eksperter

Semcon har opprettet et tverrfunksjonelt team i Semcon Studio ved Gøteborg-kontoret. Teamet samler ekspertise og erfaring innen brenselcelleteknologi innen mekanikk og geometri, FEM (Finite Element Method) og CFD (Computational fluid dynamics). Prosjektet er et partnerskap som skal pågå i 1,5-2 år i tett samarbeid med Hystar og forskningsinstituttet Sintef i Norge.

Utover kjerneteamet hos Semcon i Gøteborg, får Hystar også tilgang til ytterligere av Semcons spisskompetanse når behovet oppstår.

En del av vår filosofi er å tilby kunden maksimal verdi i stedet for å leie ut en ressurs. Dette gjør vi ved å sette ned et tverrfaglig team som jobber sammen med kunden for å sikre å levere den beste tjenesten eller løsningen for kunden.

Johanna Stenfeldt, Divisjonssjef Gøteborg Engineering & Digital Services

Semcons brede kompetanseplattform og erfaring med teknologiutvikling innen ulike bransjer gjør at det er mye kunnskap internt og dermed tilgjengelig ved behov.

Semcon bidrar med denne eksperter innen:

  • FEM-simulering i FEM med høye trykk og mange forskjellige ikke-lineære materialer
  • CFD-simulering for trykk-, hastighets- og strømningssimulering (ANSYS)
  • Komplekse modeller i CAD med struktur for raske oppdateringer for nye utgivelser (CATIA)
  • Design for automatisering
  • Mekanisk stabelkonstruksjon
  • Elektrisk stabelkonstruksjon

Kontakt

Tormod Holmslet
Sales, Engineering & Digital Services
+47 918 500 84
Kontakt meg

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy