Behold lyset på – Energi Solutions
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Behold lyset på.

Sikker energitilførsel

Det er lett å forstå hvorfor energispørsmål engasjerer og ofte vekker sterke følelser. Tilgangen til bærekraftig, trygg og sikker energi er grunnleggende for hele samfunnet. Det er også et område som står overfor et teknologisk sprang i retning av fornybare energikilder og mer desentraliserte distribusjonsformer. Du kan stole på at driftssikkerhet og kontroll fortsetter å være like viktig for energitilførselen når vann- og kjernekraft i enda større grad blir sammenføyd med sol, vind og bølger. Semcon står midt i utviklingen med to kompetansesentre som har fokus på overvåkingsutstyr og sikkerhetstjenester for produksjon og distribusjon av elektrisitet.

Arbeid på kraftverk er en viktig innsats for å holde industrien i bevegelse og kunne la hele landet bruke lys, slappe av hjemme, lage mat og se på TV.  Semcon-spesialister har vært ute på kraftverk i mange år og bidratt til sikrere arbeidsmiljøer, mer pålitelig produksjon og en fremtidsrettet kunnskapsutveksling.

Med kombinasjon av erfaring i tradisjonell kraftproduksjon og innovativ bedriftskultur, er Semcon en del av bevegelsen, og endrer til nye måter å planlegge og pakke morgendagens bærekraftige, fornybare energiløsninger på.

Johan Lundström, Business Manager Energy

Togtrafikken representerer fremtidens transport og må tåle nøye kontroll. Det er en infrastruktur som krever mye vedlikehold for å kunne kjøre trygt og i tide. Skinnene er kun ett aspekt, strømforsyning og distribusjon er like viktig. Dette er et område hvor Semcon har lang erfaring, og et team av spesialister som befinner seg nær bransjen og i konstant bevegelse.

Sikkerhet og reduserte kostnader i nøkkelferdige prosjekter

Semcons tjenester innen energi fokuserer på elektrisk kontrollutstyr for kraftstasjoner og er delt inn i områdene kraftproduksjon, -distribusjon og –forsyning. Vi har jobbet med svenske vannkraftverk og kraftforsyning i mange år og har bygget opp en solid kompetanse. Vi tar nå det neste skrittet og fokuserer på fornybare energiløsninger, en oppgave hvor våre energispesialister deler erfaringer med våre produktutviklings- og prosjektledelsesavdelinger.

Vi tar fullt ansvar og leverer nøkkelferdige prosjekter fra design til implementering og distribusjon. Økt sikkerhet, reduserte driftskostnader og enkel implementering er alltid inkludert.

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy