Energikartlegging
Del denne siden på

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Energikartlegging, analyse og tiltak.

Partner for energikartlegging

I nært samarbeid med våre kunder ser vi i Semcon over virksomheten med hensyn til energibruk, prosesser samt operasjonell og strategisk planlegging.

Vi leverer da et grunnlag for videre arbeid på området for å sikre en bærekraftig utvikling av din virksomhet med tanke på energibruk.

Kristina Schnell, Project Manager

Semcon kan også fortsette samarbeidet og støtte gjennomføringen av den leverte planen.

Vår prosess for energieffektivisering

Sammen gjør vi en innledende samtale om tilnærming, forutsetninger, ambisjoner og økonomiske nøkkeltall.

Innsamling av data og befaring på stedet. Installasjon av ekstra sensorer om nødvendig. Identifisering av energibruk og detaljert dataanalyse.

Analyse av tekniske og økonomiske data, beregning av lønnsomhet og prioritering av foreslåtte tiltak.

Vi kan bistå med gjennomføring av identifiserte og prioriterte tiltak. Fra planlegging og prosjektering til implementering, igangsettelse og effektoppfølging.

Energikartlegging – for en mer bærekraftig fremtid

Semcon har erfaringen og kompetansen som kreves både for innledende energikartlegging og langsiktige energisamarbeid. Energisamarbeid med Semcon gir kontroll og viser hvordan strategiske beslutninger kan gi store besparelser med korte tilbakebetalingstider.

Vi tar til orde for at energispørsmål integreres i den strategiske planleggingen av driften, og sammen med deg utvikler vi en langsiktig energiplan med klare retningslinjer som med fordel kan implementeres i ditt eksisterende styringssystem.

Ønsker du å styrke din konkurranseevne og utvikle deg bærekraftig gjennom lavere energiforbruk, lavere kostnader, lavere miljøbelastning og økt tillit? Snakk med Semcon og gjør det til en mulighet til å effektivisere og forbedre for fremtiden.

Kontakt

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Les mer om bærekraft

Get in touch with this guy