Energieffektivisering
Del denne siden på

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Geir Axel Oftedahl
Business Development Segment Owner Ocean Space
+47 901 804 64
Kontakt meg

Energi Og Ressurs-effektivitet.

Visste du at dine data kan fortelle deg om sløsing av ressurser?Vi kan foreslå, utvikle og implementere smart ressursbruk som gir deg konkurransefortrinn.

  • Energikartlegging , analyse og tiltak
  • Prosesseffektivisering
  • Bærekraftig design og produksjon
  • Bærekraftsrapportering

Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger med langsiktig verdi.

Fundamentet er vår egenutviklede innovasjonsmetodikk og våre tverrfaglige team.

Semcon er en teknologibedrift med stor evne til å tilpasse seg markedets trender, ta inn ny kompetanse og endre måten å jobbe på. Slik står vi også godt rustet til å hjelpe våre kunder med å gjøre bærekraft til deres konkurransefortrinn. Vi er kjent for våre engasjerte teknologer, vår evne til å forstå kundens behov og et stort og fleksibelt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg er vi ikke produkteiende, noe som gjøre oss uavhengig som leverandør.

Bærekraftsmålene, eller Sustainable Development Goals (SDG), ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 2015 og har som mål om å veilede verdenspolitikken i en mer helhetlig og bærekraftig retning fram til 2030. De 17 bærekraftsmålene utgjør et globalt veikart for nasjonale og internasjonale aktører, og etablerer tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velferd, fred og rettferdighet for alle.

Strategisk energieffektivitet

Semcon har sertifisert kompetanse og solid erfaring innen energikartlegging i mange ulike typer operasjoner. Vi tar til orde for at energispørsmål integreres i den strategiske planleggingen av driften, og sammen med deg utvikler vi en langsiktig energiplan med klare retningslinjer som med fordel kan implementeres i ditt eksisterende styringssystem.

Energieffektiviseringsprosessen består i å studere og kartlegge energibruken i både produktutvikling og produksjonsprosessen samt lokalene hvor virksomheten drives. Deretter analyseres hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere energibruken til lavest mulig kostnad, etterfulgt av gjennomføringen av tiltakene.

Kontakt

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Geir Axel Oftedahl
Business Development Segment Owner Ocean Space
+47 901 804 64
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Les mer om bærekraft

Get in touch with this guy