Elektrifisering og elektromobilitet
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Elektrifisering og elektromobilitet.

Å erstatte fossilt brensel med elektrisk kraft er bra for miljøet, kostnadseffektiviteten og ytelsen. Ta del i vårt tre-trinns tilbud om hvordan du kan introdusere elektrisk kraft til dine maskiner.

Gjennom en analyse av egenskapene til fremtidens produkter fremkommer tre tydelige trender:

  • Kundene etterspør lavere driftskostnader og mindre vedlikehold.
  • Produkteiere ønsker å tilby merverdi til sine produkter.
  • Bevisstheten rundt miljø og klimaendringer har økt i hele verden

 

En mulighet er å imøtekomme disse trendene gjennom elektrifisering og elektromobilitet. Ved å erstatte fossilt brensel med elektrisk kraft kan miljø-, kostnads- og effektivitetsmål nås. Dette muliggjør også mer brukervennlige produkter som er mer kompatible med fremtidige teknologier.

Teknologien er allerede her og det finnes allerede mange standardkomponenter som støtter denne. Nøkkelen er å kombinere dette på en nyskapende måte og finne nye bruksområder.

Magnus Svensson, E-mobility specialist, Engineering & Digital Services

Elektrifisering og elektromobilitet har hittil handlet om biler, lastebiler og andre kjøretøy, i tillegg til mindre elektroverktøy. Men avanserte elektriske systemer er overlegen det konvensjonelle også når det kommer til andre maskiner. Elektrifiserte ikke-kjøretøyer, som gruvevogner eller gaffeltrucker, samt elektrifiserte pumpe- eller styresystemer, er allerede tilgjengelige på markedet utviklet av kjente merkevarer og med demonstrerte fordeler.

Mange arbeidsmaskiner utfører sitt arbeid hovedsakelig stasjonært. De er utstyrt med en kraftig dieselmotor som genererer kraften som trengs for å drive den tunge maskinen og for å flytte flere tonn last fra A til B. Dette resulterer i lokale skadelige eksosgasser, støy og vibrasjoner. Ved å drive pumper, hjul og bevegelige deler av maskinen elektrisk, enten med energi fra et stort batteri eller via en serie hybridkonfigurasjon, senkes utslippene og effektiviteten økes. Dermed forbedres forholdet mellom utført arbeid per enhet brukt brensel.

Semcon kan bistå gjennom hele prosessen- fra tidlig strategivurdering til endelig verifisering:

  • Etablere en strategi for å nå nye forretningsmuligheter
  • Forbedre produktet med elektrifisert delsystem
  • Integrere elektrisk drivlinje for optimale fordeler for produktivitet og miljø

Et kraftfullt tilbud i tre steg

Elektrifisering av kjøretøyer og arbeidsmaskiner er tverrfaglig og krever kompetanse fra ulike fagområder. Elektrisitet og elektronikk, mekanikk, programvare, maskinvare, simulering og HMI for å nevne noen. Semcon har den nødvendige bredden og kompetansen for å hjelpe våre kunder med strategisk planlegging, samt utvikling av produktet fra konvensjonelt drevet til elektrifisert. Vi anvender en iterativ prosess for trinnvis produktforbedring.

 

Vårt elektrifiseringstilbud er basert på en iterativ og interaktiv prosess, delt inn i tre pakker:

  • Elektrifiseringsstrategi
  • Koble opp undersystemer
  • Kjør helelektrisk

 

Utgangspunktet for elektrifiseringsstrategien er basert på bedriftens visjon samt markedets og kundenes behov. En kjøreplan blir utarbeidet for hvordan disse målene skal nås. Hvis det etter planen er behov for elektrifisering av delsystemer som for eksempel verktøy og tilbehør, vil dette bli ytterligere analysert og realisert i den andre pakken. Og videre, hvis elektrifisert fremdrift enten som hybrid eller ren elektrisk stasjon har vist seg fordelaktig, blir utviklingen og integrasjonen av denne håndtert i den tredje pakken.

Ved å erstatte tradisjonelle mekaniske og hydrauliske systemer med elektriske, kan traktortilbehør og utstyr styres uavhengig av motorens motorhastighet. Dette fører til økt produktivitet for systemet som helhet og tydelig drivstoffsparing. Som et eksempel oppnådde den elektrifiserte John Deere vedlikeholdskostnadene og øker effektiviteten og presisjonen ved å eliminere hydraulikkolje, mekanisk kraftoverføring og elektriske responstider. Kilde: FarmIndustry News.

Hvorfor elektrifisering? Oppsummering:

Det finnes mange gode grunner til å elektrifisere produkter:

Miljøhensyn: Den generelle miljøbevisstheten er økende og nye lover innføres for å        redusere vår innvirkning på miljøet. Elektrifisering gir tilgang til nye markeder i vekst som krever rene produkter. I enkelte tilfeller tilbys skattefordeler som gjør elektrifiserte produkter mer attraktive.

Større fleksibilitet: Reduserte utslipp og mindre støy skaper nye bruksområder for produktene. Reduserte utslipp og mindre støy kan være avgjørende for visse miljøer som for eksempel i gruver og i hangarer. Samtidig kan et produkt med mindre støy være operativt i byen om natten og man unngår sosiale- og miljømessige begrensninger.

Høyere produktivitet: Noen av de største fordelene ved elektrifisering er den direkte økte verdien av et forbedret produkt: mindre vedlikehold, lavere driftskostnader og større brukervennlighet og produkter som utfører sine oppgaver raskere og bedre.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om elektrifisering

Get in touch with this guy