Autonome løsninger med utgangspunkt i sluttbrukernes behov
Del denne siden på

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Autonome løsninger med utgangspunkt i sluttbrukernes behov.

Fra automatikk til fullt autonome biler. Semcon har med sin omfattende erfaring fra bilindustrien både ressursene og ekspertisen som skal til for å utvikle effektive autonome løsninger med fokus på det som betyr mest, nemlig sluttbrukerne.

Autonome løsninger er ikke noe nytt. De er basert på en automatisering som har utviklet seg i løpet av mer enn hundre år med industrialisering, helt frem til dagens robotløsninger. Autonome kjøretøy er heller ikke noe nytt, og bygger på Automotive Active Safety- og Advanced Driver Assistance System (ADAS)-teknologi som har funnes siden 1990-tallet. Det som derimot er nytt, er de nå helautonome kjøretøyene med såkalt High Autonomous Driving (HAD) – tilsvarende nivå 4 og 5 på SAE-skalaen for autonom kjøring.

Folk før teknologi

Semcon har i mer enn ti år samarbeidet med sentrale kunder som Volvo Cars, BMW, Volvo Trucks og Autoliv/Veoneer om videreutvikling av Active Safety og ADAS. I løpet av dette tiåret har vi lært mye og lagt grunnlaget for HAD.

Det viktigste vi har lært, er at effektive løsninger for autonom kjøring ikke bare er et spørsmål om teknologi. Vi må passe på at sluttbrukerne og brukeropplevelsen alltid kommer i første rekke. Selskapene som utvikler de beste løsningene, vil være de som forstår bruksområdet for de autonome løsningene og er best rustet til å innfri sluttbrukernes forventninger.

Baard Røsvik Business Development Manager hos Semcon

For at kundene skal velge autonome biler må de både føle seg og faktisk være tryggere enn med biler som kjøres manuelt. Dett kan sammenlignes med en berg-og-dalbane, som er laget for å virke skremmende, men som egentlig er veldig trygg.

Brukervennlig autonomi

En annen viktig ting vi har lært når det gjelder bilteknisk utvikling, er at systemene vi lager, må hjelpe brukerne, og ikke bekymre eller forstyrre dem. Undersøkelser viser at mer enn 50 % av bilistene aktivt deaktiverer sentrale ADAS-funksjoner og livreddende systemer som bl.a. frontkollisjonsvarsling og kjørefeltstøtte.

Dette kunne ha vært unngått hvis man hadde hatt fokus på sluttbrukerne når man utviklet disse systemene. Det faktum at bilistene deaktiverer sikkerhetssystemene, viser tydelig at de ikke er brukervennlige. Vi har en stor jobb foran oss når det gjelder å lage brukervennlige autonome løsninger. Hos Semcon i Göteborg har vi en egen spesialavdeling for brukeropplevelse, der man jobber med nettopp disse tingene.

Tekniske utfordringer

I tillegg til det som har med brukervennlighet å gjøre, står vi overfor en rekke teknologiske utfordringer som vi er nødt til å gripe hvis vi skal lykkes med å lage velfungerende helautonome kjøretøy. Hovedutfordringene er følgende:

  • Miljøoppfattelse: kjøretøyet må til enhver tid kunne ta inn og tolke hele miljøet rundt seg. Sensorfusjon: kjøretøyet må kunne håndtere informasjon fra flere kilder, innbefattet kamera, radar, lidar-sensorer, geodata og V2X-data. Disse inndatakildene, samt selve datahåndteringen og -tolkingen, er fortsatt under utvikling.
  • Beslutningsevne: et helautonomt kjøretøy må kunne håndtere et uendelig antall scenarioer i den virkelige verden. Klassisk kodeprogrammering vil dermed være umulig (det nytter ikke å skulle hardkode handlinger for et ubegrenset antall situasjoner). Man trenger i stedet smarte læringsalgoritmer.

 

Semcon har spesialisert seg på maskinlæring og Deep Learning-teknologier der man jobber med å løse utfordringene knyttet til miljøoppfattelse og beslutningsevne. Semcon tilbyr kundene komplette AI-/maskinlæringsløsninger der man definerer bruksområdene sammen med kunden, utvikler egnet maskinlæring / Deep Learning og til slutt integrerer, kontrollerer og validerer det ferdige produktet.

Les mer om Semcons arbeid innenfor AI.

Validering som bindemiddel

Valideringen skal sikre at de utviklede løsningene fungerer for sluttbrukerne i den virkelige verden. På den måten vil valideringen være bindemiddelet som sørger for at brukerperspektivet, teknologien og utfordringene i den virkelige verden alle blir tatt hensyn til.

Når det gjelder autonom kjøring, vil det ofte være mer arbeidskrevende å validere løsningene enn å utvikle dem. Semcon har i mer enn ti år hjulpet ledende kunder fra bilindustrien (deriblant BMW) med ADAS-validering.

Semcon er din globale samarbeidspartner for autonome løsninger, og tilbyr komplette tjenester med særlig fokus på rådgivning, brukerperspektiv og løsningsdesign, programvare- og AI-utvikling, integrering og validering.

Kontakt

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy