All Skills
Del denne siden på
 • All Skills

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

SPISSKOMPETANSE I ALLE FASER.

Semcon er en partner i alle faser av produktutvikling, fra analyse og konsept, til produksjon og brukerstøtte. Dette gir en rask og effektiv prosess med et resultat som tilfredsstiller kundens og sluttbrukerens behov.

Forretningsutvikling

Konseptutvikling

Teknisk utvikling

Produktinformasjon

Hvordan kan du optimalisere inntektene dine? Skape mer verdi? Vi diskuterer disse spørsmålene stadig oftere med kundene våre. Ikke minst fordi teknologien, brukerne og omverdenen påvirker hverandre. Og ting skjer ekstremt fort. Vi kan tilby deg en solid analyse og løsninger som fungerer i virkeligheten, fra merkevarebygging til forretningsmodeller for ettermarked eller bærekraftig gjenvinning av produkter.

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Forretningsmodeller

Konkurransen øker kraftig i mange bransjer, teknologiske sprang blir lengre og brukeradferd er vanskeligere å følge. Endringer skjer fort, og inntektsstrømmen fra i går gjelder ikke i morgen.

Mer enn noen gang spiller veletablerte og innovative forretningsmodeller en sentral rolle i en suksessfull forretning og gir samtidig et stort konkurransefortrinn. Gjennom å utvikle produkter og løsninger for mange av de mest vellykkede og høyteknologiske selskapene får vi daglig tilgang til nye trender som tilfører verdi og kunnskap i alle våre prosesser. Vi bruker denne kunnskapen til å generere vellykkede forretningsmodeller sammen med kundene våre.

Forskning

Vi deltar kontinuerlig i en rekke lange forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter, institutter og våre kunder. Dette gir oss den nyeste teoretiske kunnskapen, men også verdifull praktisk erfaring med nye teknologier og brukerbehov.

Innsikt fra våre forskningsprosjekter blir en fordel for våre kunder når vi diskuterer deres fremtidige utfordringer. Vi deler vår kunnskap i kundeprosjekter, både ved å foreslå nye løsninger og prosjekter, eller ved å bidra kontinuerlig til utvikling ute hos kunden.

Hovedvekten av forskningsprosjektene er i tråd med våre fokusområder som omfatter Design, Automotive og Smart. Det kan for eksempel dreie seg om nye løsninger for tilkoblede produkter, eller utfordringen med sikkerhetsaspektet ved autonome kjøretøy. Vi drar også nytte av erfaringene fra forskningsprosjektene i vårt innovasjonslaboratorium, hvor kundene har mulighet til å utvikle fremtidige produkter og løsninger sammen med oss.

Tidligere prosjekter

Prosjektet Plinta forsket på hvordan smarttelefonlignende applikasjoner kan kobles til kjøretøys multimedia-system på en sikker måte. Multimedia-systemer i dagens kjøretøy tilbyr færre funksjoner og mindre fleksibilitet enn smarttelefoner og nettbrett. Prosjektet utviklet et fleksibelt og åpent system som muliggjør en skybasert oppkobling, samt oppkobling av mobile enheter til kjøretøyet uten å svekke sikkerheten.

Strategi

Vårt teknologiske økosystem er i stadig endring, og det endres raskt, raskere enn noen gang. Gjennom dyp innsikt og forståelse for hvordan teknologien påvirker næringer, forretningsmodeller og oss brukere, hjelper vi kundene våre med å skape en fremtidig verdi med bærekraftig og økt lønnsomhet. Her har vi stor nytte av vår kunnskap fra mange forskjellige bransjer.

Ved å utnytte de beste eksemplene og overføre kunnskap fra en bransje til en annen, oppstår spennende utvekslinger som våre kunder har stor nytte av. Det er ikke uvanlig at en etablert og velprøvd forretningsmodell for en bransje er revolusjonerende for en annen.

Vi tilbyr strategitjenester på flere felt, med fokus på produkt- og porteføljestrategier.

Kvalitet

Dagens bedrifter blir mer og mer komplekse, mens krav til sikkerhet og tilgjengelighet øker. Det stilles stadig høyere krav til kvalitetskontroll og dokumentasjon, noe som er en utfordring for mange organisasjoner. Med bedre kvalitetskontroll kan du bruke ressursene dine mer effektivt, minimere kostnader og maksimere kundeverdien.

Vi har lang erfaring fra mange forskjellige bransjer og vet hvilke metoder og verktøy som er mest effektive for å sikre kvaliteten på leveranser i akkurat din bedrift.

Vi tilbyr også:

 • Kvalitetsstyring
 • Kvalitetssikring
 • Konfigurasjonsstyring
 • Regulatorisk forsikring
 • Dokumentstyring
 • Kvalitetsprosesser
 • Validering og verifisering
 • Inspeksjon
 • CE-merking
 • Energiundersøkelser

Vellykket konseptutvikling starter med å samle krav. Spesielt fra brukerne av det ferdige produktet. Vi jobber i tett samarbeid med våre kunder, ofte i workshops, for å skille mellom det som er viktig og det som skaper mest verdi og innovasjon. Ved å lage prototyper raskt kan vi prøve ut forskjellige måter og utfordre tradisjonelle metoder for å gjøre sluttproduktet enda enklere, smartere og sikrere – og mer lønnsomt.

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Design

Et produkts design og struktur sier ikke bare noe om selve produktet, men bidrar også til hvordan selskapets varemerke og posisjon blir oppfattet. For våre kunder, og for oss i Semcon, er design et strategisk ledelsesspørsmål. Design er og bør behandles som et forretningskritisk konkurransefortrinn. Dersom det håndteres riktig fra et tidlig stadium som en produktutviklingsprosess, blir resultatet et produkt som er 50% mer lønnsomt enn produkter der designhensynet ikke sto i fokus.

Semcon tilbyr en rekke designtjenester rettet mot de fleste bransjer. Designprosessen dekker alle aspekter av produktet, og tar hensyn til markedsforhold, estetikk, ergonomi, funksjon, miljø, produksjonskrav og produktspesifikasjoner.

Computer Generated Images
Ved hjelp av CGI (Computer Generated Images), kan vi raskt vise deg som kunde hvordan ditt produkt skulle kunne se ut. CGI støtter hele designprosessen ved å visualisere utviklingen i alle faser helt frem til markedsføringsarbeidet. Dette gir deg full oversikt og kontroll i hvert trinn.

Vi produserer stillbilder og 3D-animasjoner basert på CAD-data. Den største fordelen er at vi kan produsere realistiske bilder lenge før produktet faktisk eksisterer. Du kan plassere produktet i ekte miljøer og enkelt teste fargekombinasjoner. Mulighetene er uendelige og begrenses kun av din egen fantasi.

Industridesign
Vi utvikler nye produkter som styrker kundens varemerke, bygget på varemerkets løfte, brukernes behov og rasjonelle produksjonskrav.  Vi påtar oss ulike roller avhengig av dine behov. Det kan hende du trenger designstøtte under utviklingsprosessen, fra analyse til produksjon. Dersom du ønsker at vi styrer hele eller deler av et utviklingsprosjekt med et team av designere og ingeniører, kan vi også ta på oss den rollen.  Under arbeidet visualiserer vi løsninger og konfigurasjoner ved hjelp av skisser, CAD-modeller, avanserte Computer Generated Images (CGI) eller fysiske modeller.

Modeller & prototyper
Møtet med den første fysiske modellen eller prototype til et produkt er et stort og spennende skritt. Uansett hvor mye du har studert skisser eller tegninger, møter du produktet – på ordentlig. Nå kan du oppleve funksjonen og studere design, materialer og teksturer i virkeligheten.

CybAero APID One er en serie profesjonelle ubemannede helikoptre designet til å fly lange strekninger under tøffe forhold og utføre viktige oppdrag. CybAero ba Semcon tenke nytt i forhold til sitt autonome helikopter. Målet var å optimalisere det for bestemte oppgaver, og utfallet ble en familie av tre produkter rettet mot redningsoppdrag, overvåkning og grensekontroll.

Semcon produserer modeller og prototyper for alle mulige produkter og formål, alt fra kjøretøy til detaljer av komposittmateriale. Materialene vi jobber med inkluderer alt fra leire til stål og karbonfiber. Vi hjelper deg å velge produksjonsmetode og materialer avhengig av om modellen/prototypen skal funksjonstestes, brukes i en utstilling eller testes i en vindtunnel.

Vi tilbyr også:

 • Lyddesign
 • Strategisk varemerkedesign
 • Grafisk design

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Brukerdesign

Brukerdesign er en viktig brikke i produktutviklingsprosessen. Produktene blir stadig mer komplekse, og har ofte både en fysisk form og innebygd programvare. De kan også kobles sammen, og styres gjennom skybaserte løsninger og apper. Dette betyr at du som bedrift tidlig i prosessen må vurdere målgruppen og hva de kan og vil bruke, samt hva de syns om en bestemt funksjon eller et produkt.

Vi sier ofte at “vi vet det du ikke vet om dine brukere”, og vi har metoder for å finne det ut. Selskapet som forstår sluttkunden og brukerne best, er det mest vellykkede selskapet.

Vi jobber innen bilindustrien og helsevesenet, med industri- og husholdningsapparater, samt i de tidlige fasene av utviklingen av webapplikasjoner og programvare. Vårt mål er å alltid sørge for hyggelige, effektive og sikre opplevelser.

Vi tilbyr også:

 • Analyse av brukeradferd
 • Interaksjonsdesign
 • Servicedesign
 • Brukersentrert utviklingsprosess
 • Augmented reality (AR)

Det er her vi gjør konseptet om til et fysisk produkt. For å møte kravene og holde fokus bruker vi vår egen prosjektmetode, XLPM. En rekke forskjellige disipliner jobber effektivt sammen for å nå et felles mål. Vi bruker virtuelle verifikasjonsmetoder innen ulike områder som lyd, vibrasjon, strukturell styrke og sikkerhet. Mer enn 100 kompetanser innen Semcon samarbeider for å gjøre produktet optimalt når det gjelder produksjon, ettermarked og viktigst; brukeren.

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Produksjonsutvikling

Automatisering

Vi tilbyr løsninger innen industriell automasjon og testcelle teknologi som er godt tilpasset fastsatte krav og forespørsler. Resultatet er kortere ledetider og en mer kostnadseffektiv prosess som følger att vi samarbeider tett med våre øvrige kompetanseområder innen produktutvikling og produksjon.

Vi utfører blant annet forstudier, konsepter, systemdesign, dokumentasjon og CE-godkjenning.

Vi tilbyr kompetanse og nøkkelferdige leveranser innen:

 • Helautomatiske produksjonslinjer
 • Robotceller
 • Spesialmaskiner
 • Avanserte testrigger
 • Produksjonsutstyr og verktøy
Nøkkelferdig levering av helautomatisk produksjonslinje

Produksjonsteknikk

Nøkkelen til å opprettholde god lønnsomhet er å stadig utfordre og forbedre produksjonsprosessen, samt å utvikle smarte produksjonsmetoder. En viktig ingrediens for å lykkes med hele utviklingsprosessen er å bruke de metodene og verktøyene som støtter endringsprosessen. Vi har lykkes med å redusere ledetider med 20%, maskinomregningstider med 50%, og har introdusert LEAN-produksjon hos flere av våre kunder.

To av Semcons automasjonsingeniører utfører en FAT på en robotcelle.

Vi tilbyr en rekke tjenester innen produksjonsteknikk, som forberedende studier, situasjonsanalyse og konseptoppsett til produksjonsklare løsninger som nye produksjonsmetoder, arbeidsstasjoner eller logistikkløsninger.

Vi tilbyr også:

 • Prosjektledelse innen produksjon
 • LEAN Produksjon
 • Produksjonssimuleringer
 • Prosessanalyse
 • 3D-scanning og modellering av fabrikker

Thor André Dugstad
Department Manager Prototype, Test & Workshop, Engineering & Digital Services
+47 924 61 863
Kontakt meg

Beregninger & simuleringer

Dagens raske utvikling stiller høyere krav til bedrifter om å utvikle flere og flere modeller til produksjonsstandard, på stadig kortere tid. Semcon’s utviklings- og simuleringstjenester gjør ikke bare utviklingen av komponenter og produkter raskere, vi gjør også prosessen betydelig billigere, øker produktkvaliteten og minimerer utviklingsrisikoen.

Ved hjelp av beregning- og simuleringsmetoder, samt CAD-programvaren vi bruker, kan resultatene enkelt overføres direkte til produktet som utvikles. Semcon har lang erfaring med testing, samkjøring med leverandører, produksjon og analyse av hele produktet. Dette betyr at vi kan få frem komplekse simuleringsprognoser på en realistisk og pålitelig måte.

Fordi hele utviklingsprosessen hviler i samme hender kan pålitelige resultater arbeides frem på en tidsbesparende og effektiv måte, samtidig som produktrisikoen reduseres. Vi følger våre kunder helt fra begynnelsen og til sluttproduktet er på markedet.

Vi tilbyr også:

 • Tester og målinger
 • CAE
 • Krasj-simulering
 • MBS
 • CFD

Jan Øyen
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 957 65 246
Kontakt meg

Embedded Systems

Intelligente systemer vil snart finnes i hvert eneste produkt i hjemmet, bilen, kontoret eller i industrien. Å kunne styre et produkt via smarttelefonen eller koble det til andre produkter er noe vi i økende grad tar for gitt. For at dette skal være mulig må produktet ha et innebygd system.

The Internet of Things (IoT), er en megatrend som ikke bare omfatter tekniske detaljspørsmål. Mulighetene vokser eksponentielt da det er milliarder av oppkoblede ting, og den økonomiske effekten regnes i trillioner av amerikanske dollar. Forretningsmulighetene er gode, men den store forskjellen ligger i kontakten med brukerne. Den som forstår grensesnittet mellom menneske og maskin, finner også fremtidens forretningsområde.

Ved å bruke spesialkompetanse innen strategiske områder som programvare, maskinvare, arkitektur, testing og verifisering, dynamiske kontrollsystemer og kabling, hjelper vi kundene våre med å utvikle konkurransedyktige produkter med sluttbrukeren i fokus.

Vi tilbyr også:

 • Programvare
 • Maskinvare
 • Arkitektur
 • Testing og verifisering
 • Reguleringssystemer
 • Kabling

Marek Kiwilszo
Departement Manager Embedded, Engineering & Digital Services
+47 982 58 455
Kontakt meg

Lyd & vibrasjonsløsninger

Semcon leverer lyd- og vibrasjonsløsninger til et bredt utvalg av kunder i ulike bransjer. Vi foreslår realistiske designendringer basert på vår bransjeerfaring og inkluderer kunnskap om andre relevante begrensninger, for eksempel lovgivning, kostnad og gjennomførbarhet.

Vi tar ansvar for hele lyd- og vibrasjonsaspektet i store utviklingsprosjekter og følger vår egen anerkjente metode for å forbedre produktets ytelse. Produktets levetid dekker en rekke data om lyd og vibrasjon.

Vi løser problemer med produkter som strekker seg fra mobiltelefoner til store fly. Spennvidden i produktutvalget gjør at vi kan overføre løsninger og metoder mellom bransjeområder som normalt er strengt adskilte.

I dag er komfort og trivsel viktig i sivile fly. Støynivået kan være høyt, men opplevelsen forbedres betraktelig ved å redusere støynivået betydelig. Semcon utviklet et aktivt støykontrollsystem for Saab 2000 for å forbedre passasjeropplevelsen. Systemet er bygget i 63 Saab 2000 siden det første flyet rullet ut på rullebanen i 1992.

Peter Mohlin
Sound Design and Acoustics, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 21 06 01
Kontakt meg

Mekanikk

Produktutvikling

Innen produktutvikling er det økende krav til form, design, sikkerhet, kvalitet, brukergrensesnitt og bærekraftig utvikling. Derfor kreves det smartere mekaniske konstruksjoner. Riktig konstruerte mekaniske deler tar minimal plass, noe som er ekstremt viktig i produkter som mobiltelefoner. I tillegg er en nøye planlagt design enklere å produsere, noe som også senker produksjonskostnadene.

Vi behersker de fleste varianter av CAD-, PDM- og CAE-systemer som finnes på markedet, og kan derfor raskt bli kjent med virksomheten din uten lange opplæringsperioder. Vi kan håndtere alt fra enkle oppgaver i dine lokaler, til komplekse utviklingsprosjekter som vi styrer og er ansvarlige for fra våre egne kontorer.

Mekaniske komponenter finnes i de fleste produkter, noe som betyr at vi jobber med et bredt spekter av løsninger, næringer og bedrifter.

Jan Øyen
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 957 65 246
Kontakt meg

Maskin- og utstyrsbygging

Semcon har lang erfaring innen produktutvikling av alt fra helautomatiske produksjonslinjer, produksjonsteknologi, prosessutvikling, anleggsteknologi og automatisering.

I maskin- og utstyrsbygging samarbeider vi med andre kompetanseområder innen produksjonsutvikling og produktutvikling. I våre maskinprosjekter tar vi hensyn til alt fra strømningsanalyse og styrkeberegninger til dokumentasjon.

Vi utfører pilotstudier, konsept, design og produksjon.

Vi tilbyr også:

 • Konstruksjon
 • Hydraulikk

Jan Øyen
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 957 65 246
Kontakt meg

Semcons produktinformasjonstilbud dekker hele informasjonssyklusen – fra strategi, informasjonsdesign, utvikling og produksjon til distribusjon. Vår internasjonale tilstedeværelse gjør at vi kan hjelpe kundene våre globalt ved å benytte våre spesialistressurser fra de forskjellige regionene i verden.

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Augmented Reality

Teknologifenomenet Augmented Reality (AR) er kort og godt digitalt opprettet informasjon og virkeligheten vist i ett og samme bilde. Teknologien tillater for eksempel en installasjonsteknikers AR-briller eller mobiltelefon å gjenkjenne den delen av maskinen teknikeren ser på, og viser automatisk den informasjonen teknikeren trenger for å gjøre jobben sin, med den faktiske maskindelen tydelig synlig i bakgrunnen. Teknisk informasjon gjennom AR-teknologi gjør det enklere for brukeren å utføre oppgaven både riktig og effektivt. Antall bruksområder vokser raskt, og vi i Semcon ligger i forkant av denne utviklingen.

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakt meg

Andrew McCabe
Country Manager UK, Product Information
+44 (0) 1926 642745
Kontakt meg

Digital distribusjon

For at produktinformasjon skal fungere må den være både relevant og tilgjengelig. Digital distribusjon gjør det mulig å kombinere disse egenskapene. Med Semcons skybaserte tjeneste Lodges får du en global, digital distribusjonsplattform med brukergrensesnitt i flere kanaler som er lett å navigere. Lavere distribusjonskostnader er en viktig fordel. Toveiskommunikasjon mellom brukere og den brukerspesifikke tilpasningen av informasjon er andre, minst like viktige fordeler.

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakt meg

E-læring

Opplæringskurs og endringsprosesser står overfor utfordringer som forskjellige læringsstrategier og geografisk fordeling. Nettbaserte kurs kombinerer skriving, prating, video og interaktivitet for å sikre at alle deltakerne er aktive og engasjerte. E-læring er også tilgjengelig når som helst og hvor som helst for deltakerne. Semcons tilbud inkluderer både kursinnhold og hvordan det leveres, altså både de myke og de harde delene som trengs for å skape et godt grunnlag for læring i dagens digitale miljø.

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakt meg

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakt meg

Front Office/Back Office - FOBO

FOBO står for Front Office/Back Office og er en anerkjent metode for organisering av kompetanse og støtte til globale markeder. Semcon har samlet sine eksperter på kompetansesentre, tilgjengelig for kunder over hele verden.

Front Office er ansvarlig for kundekontakt og prosjektledelse. Back Office utfører oppdraget og gir støtte. Metoden kombinerer tilgjengelighet og nærhet med kvalitet og effektivitet – på tvers av alle grenser, i alle bransjer.

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakt meg

Maria Pataki
Regional Manager Hungary, Product Information
+36 203 58 38 27
Kontakt meg

Informasjonsstyring

I mange bransjer, som industri, energi, offshore og livsvitenskap, spiller informasjonsstyring en avgjørende rolle. Informasjonen skal være velstrukturert, sporbar og lett tilgjengelig. Semcon har utviklet egne prosesser for å sikre kvaliteten. Vi tilbyr støtte til strategiutvikling, opplæringsløsninger og dokumentstyringstjenester.  Vi skaper løsninger for informasjonsstyring som oppfyller myndighetenes krav til kvalitet og effektivitet.

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Diagnosemetoder og informasjon

Forutsetningene for vedlikehold, reparasjon og service blir stadig mer teknisk avanserte samtidig som de er viktige for å opprettholde produktopplevelsen og holdbarheten.  Semcon tilbyr egenutviklede metoder og informasjon for styrt feilsøking og diagnostisk informasjon for feilkoder eller interaktive el-serviceskjemaer. PC-basert, for mobilen eller internett. Oversikt, kontroll og veiledning i samme løsning.

Jonas Nilsson
Global Business Development Manager Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakt meg

Ingvar Gillgren
Manager, Product Information
+46 (0)70 920 59 11
Kontakt meg

Brukerinformasjon

Dagens digitale miljøer og mangfoldet av brukeradferd stiller høye krav til hvordan vi strukturerer og utformer informasjon og instruksjoner. Semcon har utviklet og produsert informasjon til selskaper i en rekke bransjer i mange år.

Vi har erfaring med komplekse produkter, et bredt spekter av modeller og varianter. Med strategisk planlegging, emnebasert arkitektur og distribusjon via mobil, web eller integrert i produktet, forenkler vi det kompliserte for å møte brukerens behov.

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Vedlikeholdsinformasjon

Nøyaktig og enkel informasjon om et produkts behov for reparasjon eller service er en forutsetning for generøse garantier. Når det gjelder vedlikeholdsinformasjon beskriver Semcon hvordan man utfører reparasjoner og yter service på en best mulig måte. Vi har en egenutviklet metode for dette og utfører tester og simuleringer i et CAD-miljø. Våre informasjonsløsninger varer gjennom hele produktets levetid og gjør reparasjoner og tjenester rimeligere og mer effektive.

Jonas Nilsson
Global Business Development Manager Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakt meg

Service og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold er en svært viktig konkurransefaktor, spesielt for bilbransjen. Service er ikke bare navnet på tjenesten, men også et konsept som bilindustrien bruker for å utvikle sitt produkt for bileiere. Vellykket vedlikeholdsarbeid bidrar til lavere garantikostnader og øker effektiviteten for vår kunder, og gir også bileieren en bedre opplevelse, for eksempel gjennom lavere servicekostnader.

Jonas Nilsson
Global Business Development Manager Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakt meg

Programvaredokumentasjon

Dokumentasjon er et viktig element i programvareutvikling. For å opprettholde høyeste kvalitetsnivå for både dokumentasjon og programvare, optimaliserer smarte utviklere ressursallokeringen ved at deres egne spesialister tar seg av selve utviklingen og lar Semcon`s spesialister håndtere dokumentasjonen – fra strategi til infrastruktur. Reduserte kostnader, relevant informasjon og bedre brukeropplevelser er bare noen av resultatene.

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Elke Grundmann
Department Manager München, Product Information
+49 172 378 16 32
Kontakt meg

Emnebasert informasjon

Vellykket programvareutvikling er nært forbundet med riktig dokumentasjon. Semcon er spesialister på alt fra struktur til ferdige systemer og brukerinformasjon. Når vi tar hånd om dokumentasjonen for kundene våre, får utviklerne deres mer tid til å utvikle. Reduserte kostnader og bedre brukeropplevelser er to grunner til at kundene våre setter pris på å samarbeide med oss.

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Oversettelseshåndtering

Med teknisk informasjon på flere språk når produktet flere markeder, så oversettelsen må være riktig. Ellers kan det ødelegge hele brukeropplevelsen. Semcon er spesialister på å håndtere store oversettelsesprosjekter.

Vi har et nettverk av kvalitetssikrede oversettelsesleverandører inkludert IT-verktøy og systemer som strømlinjeformer prosessen. Dette gir oss kontroll over terminologien, sikrer at alle brukere får samme informasjon, og reduserer kostnadene.

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Get in touch with this guy