Flere perspektiver på teknologi
Del denne siden på
  • Flere perspektiver på teknologi

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
Email

Flere perspektiver på teknologi.

Det er lett å bli overrasket. Som når produktene rundt oss er dårlig tilpasset for de som faktisk bruker dem. Hvordan tenkte man her? Mange ganger kan problemet være at utviklerne bare var menn. Altfor ofte har det helt manglet perspektiv fra kvinner.

Mange ting i samfunnet er utviklet med mannen som referanse. Kollisjonstestdukker, talegjenkjenning og helseapper er eksempler der kvinners perspektiv iblant ble glemt. Men hvilke andre eksempler finnes det? Og hvordan ville produktene rundt oss se ut hvis de ble utviklet av kvinner?

Vi på Semcon starter nå prosjektet «Add Perspectives» og har satt sammen et team av produktutviklere som alle er kvinner. For å legge til perspektiv på teknologi som mangler det i dag. I løpet av noen uker våren 2018 vil vi samle inn forslag på produkter som kunne fungere bedre for kvinner. Deretter velger teamet vårt ett av produktene og undersøker hvordan et mer inkluderende alternativ kan se ut. Senere i høst lanseres resultatet.

Hvilke produkter mangler kvinners perspektiv?

Hvis vi la til kvinners perspektiv på teknologi som i dag mangler det – ville det gjøre en forskjell?

Selv om halvparten av teknologibrukerne i verden er kvinner, er de fleste som utvikler produktene menn. På Microsoft og Google er bare 19 og 20 prosent av teknologiutviklerne kvinner, hos Apple utgjør de 23 prosent. Blant svenske ingeniørforbunds medlemmer er 26 prosent kvinner og 74 prosent menn. Hos Semcon er i dag hver tredje ansatt en kvinne. Det synes vi ikke er bra nok, men noe vi vil endre på.

Det handler om å inkludere kvinners perspektiv på produkter som tradisjonelt ble utviklet med mannen som norm. Jeg er overbevist om at det er nødvendig med flere perspektiv og at det er positivt for alle

Markus Granlund, CEO hos Semcon

La oss presentere det skarpe teamet vårt:

Ida Borenstein - Communication, Malin Bengtsson – Mechnical Engineering, Sofia Elmestrand – Mechanical Engineering, Sara Nilsson - User Experience, Anette Norén - Product Design, Elmira Anbardar - Software Development, Sofie Askenbom - Technical Project Leader Product Information

Spørsmål?

Se vanlige spørsmål og svar og les mer om hvordan vi på Semcon jobber med produktutvikling, innovasjon og mangfold.

Hvorfor kjører vi denne kampanjen?

Jo mer vi forstår ulike brukere, desto bedre produkter kan vi utvikle. Det kan være alder, etnisitet, seksuell legning eller funksjonsvariasjon. Eller som i dette tilfellet – perspektivet som tar hensyn til kvinners levevilkår, som dessverre går tapt iblant. Dette er et forsøk på å belyse problemet, og inspirere flere kvinner til å søke seg til teknologibransjen og Semcon. Mangfold er en forutsetning for innovasjon.

Hvorfor har dere valgt et team av bare kvinner som endrer produktene?

De fleste teknologiutviklerne i bransjen er menn. Og mange produkter utvikles fortsatt med mannen som referanse. Vi vil finne ut hva som skjer hvis vi gjør det motsatte – når et team med bare kvinner legger til sine perspektiv på et eksisterende produkt som i dag mangler det. Det er jo ikke bare kvinner som kan lage produkter for kvinner, eller bare menn som kan utvikle produkter for menn.

På hvilken måte bidrar likestilling til bedre produkter?

Produktene våre kan brukes uavhengig av om du er mann eller kvinne. Vi trenger derfor flere kvinner til Semcon og til bransjen for å få flere perspektiv på produktutviklingen vår. Sammen bli vi bedre problemløsere og kan utvikle bedre produkter til kundene våre. I tillegg skaper vi en mer inspirerende arbeidsplass. Forskning* viser også at blandede arbeidsgrupper fører til økt effektivitet, kreativitet og lønnsomhet.

Harvard Business Review

Hvordan velger dere hvilket produkt som skal utvikles?

Dette er en spesiell utfordring, og ferdighetene til teamet er satt sammen uten å vite hva slags produkt de skal jobbe med. Det viktigste er at vi ser et klart behov der vi kan gjøre en forskjell, der vi ser at kvinners perspektiv har gått tapt. Forhåpentligvis vil menn også dra nytte av flere tilnærminger for å gjøre produktene enda mer brukervennlige. Tanken er å utvikle en alternativ løsning og presentere den til høsten.

Hvordan jobber dere med produktutvikling på Semcon? Hvordan er prosessene deres?

Hvordan teamene våre jobber, avhenger mye av hvilken bransje de jobber mot. Avhengig av om det for eksempel er kjøretøys-, livsvitenskap- eller IT-bransjen, gjelder ulike modeller og prosesser for prosjektene. På Semcon jobber vi nå med å utvikle en felles produktutviklingsprosess basert på menneskelige behov og adferder – da vi er overbevist om at det er slik vi skaper de beste brukeropplevelsene. Prosessen legger vekt på viktigheten av bruker- og designstudier for innovasjon, og involverer ferdigheter i tekniske løsninger og produktinformasjon i tidlige stadier.

Er Semcon et likestilt firma?

Ikke i dag. Men målet vårt er å være likestilt i 2022, dvs. en 40/60-blanding mellom kjønnene i konsernet som helhet og blant sjefer. Dette er et inspirerende og nødvendig mål. Nåværende fordeling av menn og kvinner på Semcon globalt er 70 % menn og 30 % kvinner. Alle forretningsområdene våre globalt er involvert, og det er en stor prioritet for konsernet.

Hvordan jobber dere for å bedre likestillingen på Semcon?

Dette er et av fokusområdene våre. Fra rekruttering og sammensetning av team opp til ledelsesnivå. Vi har lenge jobbet for en mer likestilt arbeidsplass. Men nå setter vi klare mål for hele konsernet og jobber mer strukturert for å nå dem. Vår administrerende direktør vil måles mot likestillingsmålene på samme nivå som de økonomiske resultatene våre.

Les mer om hvordan vi jobber med mangfold og likestilling.

Mer om dette temaet