Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-september 2016:

I tredje kvartalet fortsätter vi att redovisa ett bättre resultat jämfört med föregående år. Samtliga affärsområden har förbättrat resultatet under 2016. Affärsområdet Engineering
Services Nordic har haft en fortsatt stor efterfrågan från fordonsbranschen medan energisektorn varit relativt svag.

Inom affärsområdet Engineering Services Germany initierades en omorganisation i slutet av förra året och nu finns en ny organisation på plats för att uppnå förbättrad produktivitet med ännu större kundfokus. Under hösten påbörjas även byggnationen av en ny anläggning för ingenjörstjänster och avancerade tester i Ingolstadt med syfte att stärka Semcons roll som premiumpartner till den tyska fordonsindustrin.

Inom affärsområdet Engineering Services International ökar vi vår leverans i projekt till Europa inom exempelvis förarlösa fordon. Koncernens ökade antal projektåtaganden innebär också att vi har stora möjligheter att använda expertis från Semcons internationella organisation, vilket ger ett tydligt mervärde för våra kunder.

Intresset för affärsområdet Product Informations erbjudande inom kundernas eftermarknadsaffär är fortsatt stort. Fler bolag ser nyttan med att anlita en partner vars kärnverksamhet är att skapa, digitalisera och distribuera produktinformation. De nya partnerskapsavtal som tecknats tidigare i år är ett tydligt bevis på detta.

Vi har under tredje kvartalet lanserat vår nya kommunikationsstrategi och det är positivt att se vilken uppmärksamhet och spridning som lanseringen av ”Smiling Car”-konceptet har fått globalt. Därtill har även ny grafisk profil samt ny hemsida lanserats. Med vår nya kommunikationsstrategi ökar vi synligheten och blir mer särskiljande i kommunikationen kring vår position och vårt kunderbjudande. Vi har en tydlig ambition att öka Semcons marknadsandel och ytterligare stärka varumärket.

Vår internationella expertis inom produktutveckling i ett flertal branscher är en viktig förutsättning för att bidra till våra kunders framgång. Vårt uppdrag, att utveckla produkter som gör livet enklare för slutanvändaren, blir allt viktigare i tider när nästa generation av smarta produkter lanseras.

Årsredovisningar

Delårsrapporter