Energikartläggning
Välj språk
Dela denna sida på

Cay Åsberg
Energistrateg
+46 (0) 736823521
E-post

Dra fördel av Energikartläggning.

Energy. Cay Åsberg, +46 (0)736 82 35 21

Lagens ramar öppnar för energivinster

Lagen om energikartläggning i stora företag är lika mycket morot som piska i hållbarhetsarbetet. Själva kartläggningen är en skyldighet men resultatet av den är ofta ökad effektivitet och sparade pengar.

Det så kallade 20-20-20-paketet är EU:s målsättning att minska energianvändningen med 20 procent till 2020. För att klara att nå målen infördes år 2014 Lagen om energikartläggning för stora företag. Företag som omfattas av lagen är alltså skyldiga att analysera och rapportera sin energianvändning.

Deadline Q1 2017

Energikartläggningen ska enligt Energimyndigheten vara genomförd och nyckeltal inrapporterade senast första kvartalet 2017. De som inte uppfyller lagkraven riskerar vite.

Företag som lever upp till lagkraven har å andra sidan mycket att vinna i form av ökad energiprestanda och minskad energianvändning. Mer kunskap om och förståelse för energiflöden i olika processer, lokaler och transporter ger goda förutsättningar för en mer lönsam och hållbar framtid för er organisation.

Vi har både den certifierade kompetensen för lagkraven och det större affärsperspektivet på energifrågor. I nära samarbete med våra kunder ser vi över nyckeltal, företagspolicy och processer för att utveckla produktionen efter framtidens energikrav – utan att tappa i kvalitet och produktivitet

Peder Fries, certifierad energikartläggare

Certifierad kartläggning

Semcon har erfarenheten och verktygen för att ni ska kunna följa lagen och dra fördel av arbetet. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning och identifierar kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. En kartläggning ger kontroll och visar hur relativt små investeringar kan ge stora besparingar.

Vårt erbjudande baseras på rådande standard och innehåller nulägesanalys, platsbesök, energikartering, analys av betydande energianvändning, framtagning av förbättringsåtgärder samt assistans vid slutgiltig rapportering till myndigheten, vilket tillsammans garanterar att lagkravet uppfylls.

Omfattas ert företag av lagen om energikartläggning? Prata med Semcon och gör det till ett tillfälle att effektivisera och förbättra för framtiden.

Kontakt

Cay Åsberg
Energistrateg
+46 (0) 736823521
E-post

Semcons energikartläggningsprocess

Relaterat innehåll

Energy

Så säkrar vi den viktiga energin

Trygg och hållbar energiförsörjning är avgörande för hela samhället. Semcon levererar nyckelfärdiga projekt för ökad säkerhet och minskade driftskostnader.