Smart mobil förbättrar sjuksköterskornas vardag
Select language
Share this page on
  • Smart mobil förbättrar sjuksköterskornas vardag

SMART MOBIL FÖRBÄTTRAR SKÖTERSKORNAS VARDAG.

Semcon och Ascom har gett sjuksköterskor färre
stressiga dagar och mer tid med patienterna.

Se filmen Läs artikeln

Vår samarbetspartner Ascom berättade att sjuksköterskor endast spenderar 23 % av sin tid med patienterna. Samtidigt går 32 % åt till att ta till sig information och ännu mer tid åt att leta fram den.

Olof Christensson
President, Engineering Services Nordic
+46 (0)705 13 36 08
Email

Johan Ekener
President, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Email